Stadens påverkan

Nedan följer en sammanställning över gator/områden som berörs under evenemanget.

ETABLERING/AVETABLERING
Levgrensvägen kommer att vara avstängd mellan 18/8 till 27/8.

Bohusgatans norra körfält kommer att vara avstängt under vissa tider (företrädesvis mellan 07:00 och 19:00, förutom den  23/8 då gäller 15:00-21:00)  24/8 – 27/8.

Hemtjänst och övrig samhällsservice kommer att fungera som vanligt. Leveranser till fastigheter kommer att fungera som vanligt.

Gång- och cykelbanan längs Mölndalsån (Burgårdens Gångväg) kommer att vara avstäng under evenemangstiden 18/8 – 27/8.

Det kommer under vissa tider vara mycket transportfordon på Valhallagatan och runt evenemangsstråket

Heden kommer att börja etableras måndagen den 24 juli till måndagen den 21 augusti.
Avetablering sker mellan 27 aug till den 12 september.

Ullevi påbörjar etablering 31/7 och är helt avetablerat den 8/9.

Valhalla Parkering påbörjar etablering 10/8 och avetableras 1/9, här avetableras det så fort det går.
Valhalla IP påbörjar etablering 31/7 och avetableras den 8/9.
Valhalla sportcenter påverkas mellan den 14/8 till den 28/8.

Maratonet som startar på Heden och går bort till Slottsskogen påverkas den 26/8.

Åby Parkering påverkas mellan den 16/8 till den 28/8

 

EVENEMANGSPERIODEN

Gårdaområdet (evenemangsområdet, samt Ullevi) berörs mellan 20-27 augusti
Levgrensvägen mellan Gårdabron och Skånegatan

Scandinavium/Heden berörs mellan 23-27 augusti
Fyrspannsekipagen som ska tävla på Heden kommer att behöva ta sig mellan Scandinavium och Heden. Gator, gång- och cykelvägar berörs.

Direkt påverkan Valhallagatan, Burgårdens gångväg 1, Levgrensvägen, Levgrensbron, Skånegatan, Bohusgatan (norra sidan), Sten Sturegatan

Indirekt påverkan (gator som ligger i indirekt anslutning till sträckan)
Åvägen, Gårdavägen, Smålandsgatan, Västgötagatan, Stureplatsen

KÖRNING FYRSPANN MARATON LÖRDAG 26 AUGUSTI
Lördagen den 26:e augusti körs det fartfyllda maratonmomentet i fyrspannskörning.
Första start går cirka klockan 10:15 från Heden och ekipagen kör därefter genom centrala stan till Slottsskogen där det avslutande hindermomentet väntar. Sedan kör de samma sträcka tillbaka igen.

Tävlingsbanans sträckning där vägar, parker, gång- och cykelbanor påverkas samt deras tvärgator:
– Södra vägen – Heden
– Parkgatan – Nya Allén
– Bältspännarparken – Kungsportsavenyn
– Kungsparken – Raul Wallenbergs Gata
– Viktoriagatan – Rosenlundsbron
– Skolgatan – Skanstorget
– Övre Husargatan – Linnéplatsen
– Rosengatan

Linnéplatsen är avstängd mot Linnégatan från Dag Hammarskjöldsleden.

Slottsskogen
Här genomförs hinderkörning och stora publikmängder förväntas. Åk kollektivt till Linnéplatsen, det finns ingen parkering i området. För fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns parkering i Slottsskogen med infart från Margretebergsgatan.

Parkering
Tar du bilen parkerar du smidigast i parkeringsanläggningarna runt Järntorget, Nordstan eller Gårda och åker kollektivt eller promenerar sista biten.

 

PARKERING

Följande datum är angivna parkeringsytor avstängda:
Valhalla (3167)
Torsdag 10 augusti – onsdag 30 augusti

Heden Sten Sturegatan (3080)
Torsdag 10 augusti – torsdag 31 augusti

Heden NO-Parkgatan (3077)
Måndag 7 augusti – söndag 3 september

Heden NV (3078)
Måndag 7 augusti – söndag 3 september