Stadens påverkan

Nedan följer en sammanställning över gator/områden som berörs under evenemanget.

ETABLERING/AVETABLERING
Levgrensvägen kommer att vara avstängd mellan 18/8 till 27/8.

Bohusgatans norra körfält kommer att vara avstängt under vissa tider (företrädesvis mellan 07:00 och 19:00, förutom den  23/8 då gäller 15:00-21:00)  24/8 – 27/8.

Hemtjänst och övrig samhällsservice kommer att fungera som vanligt. Leveranser till fastigheter kommer att fungera som vanligt.

Gång- och cykelbanan längs Mölndalsån (Burgårdens Gångväg) kommer att vara avstäng under evenemangstiden 18/8 – 27/8.

Det kommer under vissa tider vara mycket transportfordon på Valhallagatan och runt evenemangsstråket

Heden kommer att börja etableras måndagen den 24 juli till måndagen den 21 augusti.
Avetablering sker mellan 27 aug till den 12 september.

Ullevi påbörjar etablering 31/7 och är helt avetablerat den 8/9.

Valhalla Parkering påbörjar etablering 10/8 och avetableras 1/9, här avetableras det så fort det går.
Valhalla IP påbörjar etablering 31/7 och avetableras den 8/9.
Valhalla sportcenter påverkas mellan den 14/8 till den 28/8.

Maratonet som startar på Heden och går bort till Slottsskogen påverkas den 26/8.

Åby Parkering påverkas mellan den 16/8 till den 28/8

 

EVENEMANGSPERIODEN

Gårdaområdet (evenemangsområdet, samt Ullevi) berörs mellan 20-27 augusti
Levgrensvägen mellan Gårdabron och Skånegatan

Scandinavium/Heden berörs mellan 23-27 augusti
Fyrspannsekipagen som ska tävla på Heden kommer att behöva ta sig mellan Scandinavium och Heden. Gator, gång- och cykelvägar berörs.

Direkt påverkan Valhallagatan, Burgårdens gångväg 1, Levgrensvägen, Levgrensbron, Skånegatan, Bohusgatan (norra sidan), Sten Sturegatan

Indirekt påverkan (gator som ligger i indirekt anslutning till sträckan)
Åvägen, Gårdavägen, Smålandsgatan, Västgötagatan, Stureplatsen

KÖRNING FYRSPANN MARATON LÖRDAG 26 AUGUSTI
Lördagen den 26:e augusti körs det fartfyllda maratonmomentet i fyrspannskörning.
Första start går cirka klockan 09:15 från Heden och ekipagen kör därefter genom centrala stan till Slottsskogen där det avslutande hindermomentet väntar. Sedan kör de samma sträcka tillbaka igen.

Direkt påverkan
Gamla Allén, Parkgatan, Nya Allén, Bältespännarparken, Kungsportsavenyn, Kungsparken, Raoul Wallenbergs Gata, Viktoriabron, Sprängkullsgatan, Södra Allégatan, Skolgatan, Skanstorget, Övre Husargatan (västra sidan), Linnéplatsen, Rosengatan

Indirekt påverkan
Basargatan, Haga Östergata, Haga Nygata, Pilgatan, Husargatan, Risåsgatan, Kastellgatan, Nordenskiöldsgatan, Olivedalsgatan, Linnégatan, Alfhemsgatan

PARKERING

Följande datum är angivna parkeringsytor avstängda:
Valhalla (3167)
Torsdag 10 augusti – onsdag 30 augusti

Heden Sten Sturegatan (3080)
Torsdag 10 augusti – torsdag 31 augusti

Heden NO-Parkgatan (3077)
Måndag 7 augusti – söndag 3 september

Heden NV (3078)
Måndag 7 augusti – söndag 3 september