Ett hållbart mästerskap

Longines FEI EM i Ridsport 2017 ska genomsyras av Göteborgs Stads höga ambitioner när det gäller hållbarhet och vårt mål är att presentera ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart mästerskap. För att lyckas med detta krävs en kontinuerlig dialog med besökare, volontärer, aktiva, partner/sponsorer och leverantörer.

SOCIALT, VÄLKOMNANDE OCH INKLUDERANDE

Vårt mästerskap ska vara välkomnande, inkluderande och tillgängligt för alla. Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av mästerskapet och få uppleva spänningen och glädjen på nära håll. Att våra tävlingsplatser kommer ligga mitt i centrala Göteborg och att många av veckans tävlingar och aktiviteter kommer ha fri entré, gör det möjligt för fler att ta del av evenemanget. Ridsporten är också unik i det att män och kvinnor tävlar mot varandra på lika villkor vilket stärker mästerskapet ur social hållbarhetssynpunkt.

Göteborg rankas som världsetta enligt hållbarhetsindexet Global Destination Sustainability Index, ett index i vilket mötes- och evenemangsstäder i hela världen jämförs. För evenemangsstaden Göteborg är det viktigt med hållbara evenemang och Longines FEI EM i Ridsport 2017 ska genomsyras av stadens höga ambitioner när det gäller hållbarhet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

 

Mer konkret så innebär detta att vi strävar efter att minimera evenemangets negativa påverkan på miljö och människor, att hästens välbefinnande ska främjas och att vi ska bidra positivt till samhället, våra intressenter och den lokala ekonomin.

 

Vår vision är att leverera en av Europas mest hållbara idrotts- och underhållningsupplevelser 2017.

 

5 fokusområden och miljödiplomering

För att nå våra mål och ambitioner lägger vi extra kraft på fem områden där vi bedömer att våra insatser gör bäst nytta:

Välkomnande, omtänksamt och inkluderande
EM i Ridsport ska vara välkomnande och tillgängligt för alla oavsett förkunskaper, intressen och förutsättningar.

Extra viktiga aspekter inom området är ett vänligt, hjälpsamt och respektfullt bemötande mot alla samt tillgänglighet för alla. Oavsett om du har nedsatt hörsel eller syn, sitter i rullstol eller har svårt att röra dig eller behöver hjälp att ta till dig information så vill vi att du ska känna dig välkommen till evenemanget.

Mat & dryck
EM i Ridsport ska erbjuda alla ett hållbart och varierat utbud av mat och dryck.

Mat och dryck har stor påverkan på evenemangets miljöpåverkan liksom att det är en stor del av evenemangsupplevelsen.

Resurs- & avfallshantering
EM i Ridsport ska minimera miljöpåverkan genom medveten och omtänksam resurs- och avfallshantering.

Det handlar om att hushålla med resurser, göra medvetna val och hitta smarta lösningar samt ta hand om det som blir över på ett ansvarsfullt sätt.

Klimatutmaningen
EM i Ridsport ska aktivt verka för att minimera evenemangets klimatutsläpp.

Insatser inom detta område handlar om att minimera utsläpp från resor och transporter samt energi kopplat till evenemanget.

Legacy
EM i Ridsport ska på kort och lång sikt ge positiva effekter för samhället, destinationen och ridsporten – internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. ’

Enkelt uttryckt handlar det om att ta vara på de möjligheter som evenemanget kan ge och ta hand om det som blir kvar efteråt på ett ansvarsfullt sätt.

Miljödiplomerat evenemang

EM i ridsport är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas nationella standard Miljödiplomerat Event. Detta innebär att vi ska genomföra ett 50-tal åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan och för socialt ansvarstagande. Det innebär också att vi uppmanar våra samarbetspartners att agera på ett hållbart sätt.

Kranmärkt event
Vi väljer kranvatten framför flaskvatten! Ta med och fyll på din vattenflaska oavsett om du är besökare, volontär eller tävlande. I anslutning till arenorna finns runt 50 vattenposter utplacerade så att det enkelt ska gå att fylla på och släcka törsten.
Kranar finns även vid Stora Teatern, Trädgårdsföreningen (entrén Bältesspännarparken) och vid hotell Park Aveny nära Götaplatsen.

Kranvatten vs flaskvatten
Flaskvatten är upp till 1000 gånger dyrare per liter och dessutom sämre för miljön. Flaskvatten belastar där till naturen när vattnet och flaskorna produceras, när det transporteras och när plastflaskorna återvinns eller blir avfall. En flaska buteljerat vatten ger mer än 1000 gånger så mycket CO2-utsläpp som samma mängd kranvatten. Bidraget till klimatpåverkan kan alltså väsentligt minskas genom att välja kranvatten i första hand.

I Göteborg, och resten av Sverige, har vi gott, friskt och hälsosamt vatten direkt ur kranen. Dessutom är det billigt, för omkring 4 öre per liter får du ett av världens bästa dricksvatten, och då ingår även hemleverans.
Att välja kranvatten är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö. Att producera och leverera en liter flaskvatten drar minst 300 gånger mer energi och släpper ut minst 300 gånger mer av växthusgasen koldioxid än att tappa vatten från kranen.

Fairtrade City evenemang (eller Rättvist evenemang)
Mat & dryck är en stor del av evenemangsupplevelsen liksom att våra val av produkter har stor påverkan på vår miljö såväl som på människorna som odlar och producerar livsmedel. Hållbarhet ur alla perspektiv är viktigt för evenemanget och självklart är vi ett FairTradeCity evenemang. Att vara ett rättvist evenemang innebär att vi erbjuder rättvist handlade och etiskt märkta produkter till våra besökare, tävlande, media och medarbetare. Allt kaffe och té som serveras är etiskt märkt.

Göteborg är en Fairtrade City sedan 2011. Diplomeringen visar att Göteborg har ett brett utbud av etiskt märkta och rättvist handlade produkter och att kommunen arbetar aktivt med etisk offentlig upphandling.
Tillsammans gör vi Göteborg till en schysstare stad.